Mysterie van Marswier lijkt opgelost

Via Jacobyn van der Mei (een jonge oud-collega van me), kreeg ik een alleraardigste reactie van haar vader, Wiepke van der Mei. zowel vader en dochter wonen in Grou. Laat ik nou Wiepke van der Mei nog goed kennen. Een aantal jaren terug kwam hij af en toe langs, op mijn werk in Leeuwarden, om de advertenties van het Fries Landbouwblad te controleren. Niet om te slijmen…, maar dat was een mooie en gezellige periode. Ik kijk daar met plezier op terug. Hieronder de reactie van Wiepke van der Mei, in het Fries. Daarna volgt van mij nog de vertaling in het Nederlands.
Opstapje_2 
Hoi Nanne, Marswier hat in pompstasjon west. Foarsafier ik wit waard dxc3xaar froeger wetter xc3xbat de Pikmar pompt en xc3xbb.o. nei Ljouwert ta transportearre en dxc3xaar brxc3xbbkt foar drinkwetter. Dat trepke stie oan de rxc3xa2ne fan in wetterbasin. As dat ek wat mei opslach fan wetter te krijen hie, wit ik net. Ik ha ek wolris heard dat der fisk yn kweekt as holden waard. Jacobyn har oerpake hat in skoft ‘masinist’op dit pompstasjon west. Wat dy opmitsele bak oangiet, dy soe wat mei dit basin xc3xbat te stean ha kinne. Mar eins wol my dat net oan. It mitselwurk liket my noch net sa xc3xa2ld. En der binne regelmjittich minsken yn de simmerhuzen op Marswier. Wa wit hawwe dy dit pleatst. Mei de freonlike groetnis fan Jacobyn har heit.
Vertaling. Hoi Nanne, Marswier is een pompstation geweest. Voor zover ik weet werd er vroeger water uit het Pikmeer gepompt en onder andere naar Leeuwarden getransporteerd en daar gebruikt voor het drinkwater. Dat trapje stond aan de rand van het waterbassin. Of dat ook iets met de opslag van het water had te maken, weet ik niet. Ook heb ik wel eens gehoord dat er vis in gekweekt werd. Jacobyn haar overgrootvader is een tijdlang machinist op dit pompstation geweest. Wat dit gemetselde bak betreft, die zou iets met het bassin te maken kunnen hebben. Maar eerlijk gezegd denk ik het niet, want het metselwerk lijkt me nog niet zo oud. Regelmatig zijn er bewoners in de zomerhuisjes op Marswier en wie weet hebben die dit geplaatst. Vriendelijk groetend de heit van Jacobyn.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Mysterie van Marswier lijkt opgelost

 1. Dirk-Willem van Gulik zegt:

  Het historisch centrum in Leeuwarden heeft wat meer informatie:

  http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/html/nl/882/Leeuwarden_1846-1906_-_Gebouwen_en_instellingen_-_Hoofdstuk_XIII

  “”
  De beide volgende jaren verstreken met het zoeken naar eene prise dxe2x80x99eau: het boezemwater van onderscheidene plassen, op niet te grooten afstand van Leeuwarden gelegen, werd onderzocht en eindelijk de Wijde Ee, nabij Grouw, als de meest geschikte plaats daarvoor aangewezen. Nu hing de verwezenlijking der plannen nog slechts af van de verkrijging van het daartoe benoodigde kapitaal. Ook hierin slaagden de concessionarissen; men richtte eene naamlooze vennootschap: xe2x80x9cde Leeuwarder Waterleidingmaatschappijxe2x80x9d op, met een bedrijfskapitaal van fl. 650.000. Op 27 September 1887 ging de concessie aan haar over. De volledige aanleg der werken van de waterleiding werd opgedragen aan de heeren Van den Broek en Van Barneveld Kooy, volgens de plannen en onder leiding van den ingenieur der werken, den heer H. P. N. Halbertsma, terwijl tot ingenieur der exploitatie de heer H. G. Levert werd benoemd.

  In October 1887 maakte men een aanvraag met den bouw en ondanks den spoedig invallenden en langdurigen winter, waardoor de werkzaamheden tot het einde van Maart moesten worden geschorst, kon de waterleiding op 22 December 1888 voor de exploitatie geopend worden. De waterleiding is berekend op een totaal waterverbruik van 18.000 M3. per etmaal. Van de prise dxe2x80x99eau in de Wijde Ee wordt water naar het pompstation nabij Grouw gevoerd, dat twee stoommachines bevat, welke, ieder afzonderlijk, in staat zijn om per uur 75 M3. drinkwater tot den hoogsten water-spiegel in den watertoren te Leeuwarden op te pompen. Boven de machinekamer bevinden zich de woningen van het personeel en het directielokaal, terwijl men nabij het pompstation drie bezinkbakken en twee filters heeft gemaakt. De drukbuisleiding van het machinegebouw te Grouw tot den wat

  “”

  Als je op google lijkt zijn de bakken (met bovenstaande trapje in de hoek) goed te zien.

  http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Marswier&sll=52.57635,5.515137&sspn=3.512192,9.876709&ie=UTF8&hq=&hnear=Marswier,+Grouw,+Boarnsterhim,+Friesland&t=h&ll=53.090229,5.852312&spn=0.001695,0.004823&z=18

  Het huis van de stoker en de machinist staat er nog. Het is het stenen twee onder een kap huis wat, vanaf het meer gezien, wat verder naar achter staat. Het kleine huis was voor de stoker; het grote, nu wit geschilderde huis was van de machinist.

  Tegenwoordig staat er een groen houten huisje voor, Marswier, en een nieuwer houten huis wat verder naar achter ‘de Waterleiding’.

  • Jouke Boersma zegt:

   De oude aanzuigbuis licht nog door het land van Fam E Entzinger naar de wijde Ee .Verder het witte gedeelte was volgens mij het pomphuis heb ik op foto’s gezien bij huidige eingennaar Fam Mees Rotterdam (vroeger bewoond doorFam Snip schipper op de Gretha Fam schip Fam Halbertsma later gezonken in de oude Venen na brand aan boord ) in het kleinste gedeelte woonde de Fam Drachstra ,die waar nu het nieuwste huis staat een buthuske had en een aantal koeien hield volgens mij stond er ook nog een ketelhuis heb ik van horen zeggen en is gesloopt zijn hier ook nog afbeeldingen van?vr gr J Boersma

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s