Verbetering verkeersveiligheid Haadwei in Damwâld wordt na de zomer aangepakt. (4 foto’s)

P3760619Het college van de gemeente Dantumadiel wil na de zomer starten met een verbetering van de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei in Damwâld. Aanleiding vormen klachten van inwoners en de bevindingen van een onafhankelijk verkeersbureau dat in 2019 de verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit op en rond de Haadwei onderzocht. Tussen 9 december en 6 januari konden inwoners een reactie geven op het evaluatierapport van het bureau. Het college heeft de evaluatie en reacties van inwoners zorgvuldig bestudeerd en heeft inmiddels een pakket maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad hierover op 30 juni een besluit neemt.

P3760622

De meeste reacties van inwoners gaan over de Haadwei als geheel, gevolgd door reacties over het kruispunt bij het winkelcentrum, de kruisingen met de Foarwei, Badhúswei, de Willemstrjitte en de Achterwei. Inwoners noemden de onveiligheid vanwege te hoge snelheid van het verkeer en de onduidelijke en onoverzichtelijke (voorrangs)situaties. In veel reacties werd opgeroepen de rotondes terug te brengen. Over het algemeen vindt men de inrichting van de Haadwei mooier dan voorheen, maar het sluipverkeer dat sinds de herinrichting in de woonstraten wordt gezien, de hoge snelheid op het zuidelijk deel, geluidhinder en trillingen bij de klinkerbestrating en fietsers op de rijbaan zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Wethouder Kees Wielstra zegt veel van de zorgen en klachten te begrijpen. ‘Bij het ontwerp is gekozen voor een shared-space oplossing. Een inrichting die vooral bedoeld is voor verblijf. Nu blijkt dat de verkeersdruk op de Haadwei toch een stuk groter is dan verwacht, zie je dat vooral op de kruisingen vaak ongewenste situaties voorkomen. Die knelpunten gaan we zoveel mogelijk oplossen.’

P3760624

De maatregelen worden in drie fasen uitgevoerd, omdat op dit moment nog niet voor alle maatregelen financiële dekking is. In de eerste fase wil het college zoveel mogelijk tegemoet komen aan wensen en zorgen van omwonenden. Zo wil het college een 30 km zone instellen op de Haadwei t/m de Badhúswei en snelheidsremmende maatregelen nemen. Ook komt het college tegemoet aan de zorgen van personeel, ouders en kinderen van de nieuwe Campus door het kruispunt Haadwei – Badhúswei onder handen te nemen: dit wordt verhoogd en verkleind. Op het zuidelijke deel van de Haadwei wordt een smiley ingezet zolang hier geen maatregelen zijn getroffen. Snelle fietsers en bromfietsen worden bovendien naar de rijbaan verwezen. De gemeente organiseert een rijvaardigheidsdag waar ervaren rij-instructeurs bestuurders kunnen helpen bij het rijden op en rond de Haadwei. De tweede fase voorziet in een aantal maatregelen ter ondersteuning van de 30 km zone.

P3760629

De derde fase bevat maatregelen voor de 30 km zone op de Conradi Veenlandstrjitte bij het Winkelcentrum, onderzoek naar het doorgaand verkeer op de Haadwei en de reconstructie van de Haadwei buiten de bebouwde kom. De klankbordgroep, die al vanaf het begin betrokken was bij de herinrichting van de Haadwei, heeft te kennen gegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde maatregelen. ‘Ook de verdere uitwerking van de maatregelen doen we graag in samenspraak met de klankbordgroep,’ aldus wethouder Wielstra.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s